Projekty

PMM
Polish Movie Mission

7.-15. 5. 2005

Tento projekt plánují klub z České Republiky DoGa a polský Multikinomaniak. Náplní projektu bude poznání kultury, umění a činnosti mladé generace z řad umělců v Polsku a tvorba filmu o těchto činnostech.

Projekt zahrnuje cestování za těmito umělci do polského města Krakow a Szczecin, návštěvy galerií, muzeí, koncertů a mnoho jiných kulturně společenských akcí a událostí. Během tohoto putování a návštěv budeme pořizovat záběry a snímky na tvorbu konečného filmu o celém projektu, který se má stát výsledkem celého snažení a poznávání a nejen on, ale i samo poznání je cílem PMM.

img000.jpg
Fotogalerie