Pravidla klubovny

1) Klubovna je určena pro volný čas studentů, činnost klubu DoGa a pro program Zájmových klubů
2) Pokud je klubovna uzamčena, návštěvník si půjčí klíč u paní školnice a zapíše se u ní. Pokud v klubovně již někdo je a chce odejít, nechá klíč nově vstupujícímu a nahlásí ho u paní školnice.
3) Po vstupu do klubovny je povinností zapsat se do sešitu na stole vedle počítače, který je k tomu určen. Toto pravidlo platí pro každého vstupujícího, nejen pro ty, co jsi půjčili klíč.
4) Vstup do klubovny je podmíněn přezutím.
5) V klubovně je zakázáno dělat hluk, nebo pouštět hudbu do té míry, že to ruší okolí.
6) Každý návštěvník klubovny si po sobě musí uklidit – v klubovně se udržuje pořádek.
7) Pokud je koš plný, návštěvník jej vynese.
8) Jakékoliv použité nádobí si po sobě každý umyje, utře a uklidí.
9) Jednou za 14 dní v pátek budou vybrány 2 osoby, které klubovnu nejčastěji navštěvují (když to budou opakovaně ty samé, nebudou neustále uklízet jen ony) a klubovnu uklidí. Úklid spočívá ve vyluxování a vytření celé místnosti, upravení pohovek a křesel, kontrola a umytí linky včetně jejího vybavení a vynesení odpadkového koše.
10) Pokud studenti plánují nějakou větší akci v klubovně, například promítání filmu, potom je možné klubovnu zarezervovat dopředu u paní školnice a u vedoucího klubu. Poté je nutné přesně tuto rezervaci zapsat na papír, který je na dveřích klubovny.
11) Za klubovnu odpovídá ten, kdo má půjčený klíč, do té doby než klíč vrátí..
12) Nahlaste jakoukoliv nefunkční věc buď vedoucímu klubu nebo členu rady klubu – T. Auer (6.G) nebo Aneta Poklopová (7.G)
13) V klubovně je zakázáno užívat jakýchkoliv návykových látek – alkoholu, tabáku, drog a podobně.
14) Při nedodržování pravidel může být takovéto osobě na dobu, kterou stanoví klubová rada, odřeknut vstup do klubovny, při porušování pravidel méně důležitých hrozí menší sankce, jako například úklid klubovny, pokuty a podobně.

Zjednodušená pravidla: