O klubu

Klub při Dvořákově gymnáziu a Střední obchodní škole ekonomické nese jméno DoGa, což je přesmyčka písmen zkratky naší školy z doby, kdy klub vznikal.
(Počínaje školním rokem 2005/06 byla naše dřívější Obchodní akademie přejmenována na SOŠE)

Vznik klubu je časově spjat s počátkem školního roku 2004/05 a byla mu předána milá povinnost zaštítit a organizovat množství zájmových klubů na naší škole.

Z počátku čítal jen malé množství aktivních a ochotných členů, avšak díky jejich usilovné práci se činnost klubu již velice solidně rozjíždí a postupně se klub stává samozřejmou součástí života na naší škole.

K tomu samozřejmě velkou měrou přispěla mezinárodní síť školních klubů klub-net a nejenom finanční pomocí nadace NROS.